Kaila Group đơn vị luôn công khai minh bạch tất cả hoạt động Kinh Doanh

Kaila Group minh bạch trong kinh doanh – Các nghị quyết của các kỳ đại hội đảng vừa qua đều nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết của việc đề cao tính minh bạch trong thực hiện, trước hết là minh bạch thông tin của các khối kinh tế. Với các tập đoàn đặc biệt là Kaila Group hiện tại họ đã tuân thủ quy định, khi luôn công khai minh bạch tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình. 

Kaila Group doanh nghiệp luôn công khai các hoạt động kinh doanh 

Được ra mắt vào năm 2018, sau gần 5 năm hoạt động, Kaila Group đã nhanh chóng trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực thời trang của Việt Nam. Công ty đã phát triển từ mức doanh thu chỉ vài chục triệu đồng những ngày đầu lên hơn 300 nhân viên, được sự tin tưởng và hợp tác của nhiều công ty trong và ngoài nước.

Ceo Nguyễn Văn Long Kaila Group

Để có được thành công như vậy, ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc điều hành Kaila và các cộng sự đã nỗ lực rất nhiều. Ngoài ra, nhờ những kiến ​​thức và kinh nghiệm có được trong quá trình học MBA tại Trường Quản lý Yale, Hoa Kỳ, anh đã dẫn dắt công ty đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực thời trang. Kaila Group luôn muốn công khai minh bạch các hoạt động kinh doanh đảm bảo doanh nghiệp mình có kinh tế phát triển. 

Vai trò của công khai minh bạch hoạt động kinh tế 

Trong những năm qua, các quy định của pháp luật về công bố, minh bạch thông tin của các tập đoàn kinh tế đã ra đời, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các công ty phát triển phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế thị trường. Để công khai, minh bạch, đặc biệt là công khai minh bạch thông tin tập đoàn kinh tế thực sự trở thành công cụ hữu hiệu bảo đảm sự phát triển bền vững và hiệu quả của doanh nghiệp, cần được nghiên cứu tổng thể và toàn diện. Vì thế Kaila Group luôn lựa chọn việc đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động. 

Vì Kaila Group biết vai trò của việc này rất quan trọng cho phát triển doanh nghiệp:

Trước hết, đề cao tính công khai, minh bạch của thông tin quản lý doanh nghiệp là thúc đẩy sự phát triển kinh tế phát triển bền vững và hiệu quả.

Thứ hai, tính công khai và minh bạch của thông tin trong quản lý doanh nghiệp có ý nghĩa to lớn đối với việc bảo vệ quyền con người và tạo an ninh cho các hoạt động kinh doanh trong thế giới doanh nghiệp.

Thứ ba, tính công khai, minh bạch của thông tin quản lý doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế, đảm bảo vị thế và uy tín của Việt Nam trong “môi trường cạnh tranh toàn cầu”.

Giải pháp đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động kinh doanh Kaila Group áp dụng 

1. Nâng cao nhận thức

Kaila nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp, người đại diện doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế về yêu cầu, mục tiêu, ý nghĩa của việc công bố, kiểm tra, giám sát việc kê khai thông tin.

Kaila luôn đảm bảo công khai minh bạch trong các hoạt động kinh doanh

2. Tổ chức và điều kiện bảo đảm

– Thứ nhất, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch thông tin nhóm doanh nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn của các cơ quan nhà nước trong công tác giải trình thông tin, tích hợp thông tin và quản lý thông tin và các cá nhân, tổ chức trong quản lý doanh nghiệp quốc tế.

– Thứ hai, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực thi pháp luật về công bố thông tin và minh bạch trong khối doanh nghiệp. 

Các hoạt động thử nghiệm phải được lựa chọn  theo các tiêu chí nhất định, và các thử nghiệm không chỉ được thực hiện độc lập theo các tiêu chí mà còn phải được so sánh và đối chiếu.

– Thứ ba, tăng cường giám sát việc công bố thông tin trong nhóm doanh nghiệp. Các nhóm chức năng cần tham gia giám sát hoạt động công bố thông tin và theo dõi cẩn thận các dấu hiệu và biến động thông tin bất thường. Đẩy mạnh  giám sát việc công bố thông tin trong các nhóm doanh nghiệp, đặc biệt là  phản biện xã hội, tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống, chính sách về minh bạch thông tin và giám sát, giám sát hoạt động công bố thông tin và tham gia kiểm chứng của xã hội trong các nhóm doanh nghiệp. 

– Thứ tư, chúng ta cần đầu tư  nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật và  pháp lý cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu phát hiện nhóm doanh nghiệp.

– Thứ năm, tăng cường quảng bá và phổ biến pháp luật về công bố thông tin và minh bạch trong các nhóm doanh nghiệp. Việc đẩy mạnh và phổ biến thông tin khuyến khích và pháp luật  minh bạch  trong các nhóm doanh nghiệp cần được  thực hiện  rộng rãi hơn, thường xuyên hơn và hiệu quả hơn.

Với những kiến thức trên mong các bạn sẽ biết được thêm về các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Đặc biệt là Kaila Group, doanh nghiệp luôn đảm bảo công khai minh bạch tất cả hoạt động kinh doanh của mình.

Nguồn: Kaila Group

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *